Årets tavla?

Örebrokeepern önskar nog att han fick göra om det här ingripandet