Måste tvångstestas efter klamydialarm

Beslutet: Mannen måste tvångsundersökas