Experterna: De var bäst klädda

Nina Johansson och Lars Wallin om galas bäst klädda och den senaste trenden