"Det är djupt oroväckande"

BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström är kritisk till att man inte tagit hänsyn till barnets bästa efter att hon sett reportaget om 18-åriga Elinor Schyman. -Det här är inget som man kan göra som man vill, det är reglerat enligt lag att man ska beakta barnets bästa i de här besluten och det kan jag inte se att man har gjort här.