Tvångsvårdslagstiftningen borde skärpas

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg menar att tvångsvårdslagstiftningen för unga borde skärpas.
Han är kritisk till att man idag inte tar hänsyn till barnets bästa.
- När det gäller tvångsvårdslagstiftning så är det ett jätteproblem att den inte har ett tillräckligt barnperspektiv, säger Fredrik Malmberg.