Sväljs av marken när trottoaren rasar

Den här gatan i Seoul i Sydkorea är inte så fast som den ser ut.
Plötsligt ger trottoaren vika och två personer faller handlöst rakt ner.