Kämpar för tjejer i piketen

Polisen har startat en ny satsning för att få in fler tjejer till piketen.