Klär av sig naken – som ”bevis”

Claire Richards " Jag har inget att dölja"