”Minst sagt naket”

Litauens bidrag uppmärksammas av en anledning