Allas blickar på "kamikazedomaren"

Allas blickar på "kamikazedomaren"