50 000 i sorgemarsch

50 000 deltog i sorgemarsch i Moskva efter mordet på Boris Nemtsov