Att vara Alex Schulman

Avbryter framträdandet – mitt framför publiken