Studenternas rasistsång sprids snabbt på nätet

Studenternas rasistsång sprids snabbt på nätet. Banden med studentföreningen Sigma Alpha Epsilon helt brutna