Hägglund "Det har varit hårda förhandlingar"

Ingen sänkt pensionsskatt i Alliansens budget