Relationen till läraren styr betygen

En ny avhandling visar på att det inte bara är kunskapen som sätter betyget. Ilona Rinne som skrivit avhandlingen är med tillsammans med ordförande i lärarnas riksförbund Ragnar Sjölander.