Cyklonen Pam skövlar örike

Öriket Venuatu i Stilla Havet svårt drabbat att extrem storm. Hjälparbetare på väg till byar som skövlats