Mördarbakterie tog hennes armar och ben

En mördarbakterie tog både armar och ben på Christina Pettersson, 41 år. Trots omfattande amputationer är hon fast besluten att leva ett vanligt liv. Att kunna gå och lägga sig sent en fredagskväll är ett mål. Men där har det tagit stopp.