Nunnan snattar öl, eller?

Kan tjuven verkligen vara en av guds tjänarinnor