Scenen som ingen
klarar av att titta på

”Hånfull mot Arga snickaren”