Plötsligt går knivmannen till angrepp

Försöker ta vaktens pistol