Så kan vi stoppa våld mot kvinnor

Vi har diskussion i studion om hur vi kan stoppa våldet mot kvinnor. Vad krävs för att det ska ske något?