Riksbanken sänker räntan

Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent. Utöver räntesänkningen har Riksbanken även beslutat att köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor.