Jätteråttor är hjältar i Moçambique

Gigantiska råttor specialtränas i Moçambique för att lukta sig fram till TBC-organismer. Råttorna hjälper därmed till i bekämpningen av den smittsamma sjukdomen tuberkulos.