”Ett väldigt otillgängligt ställe”

Staffan Heimerson rapporterar bara åtta mil från nedslagsplatsen