Biskopen bemöter kritikstormen om sexprästen

Sven-Bernhard kommer inte begära överprövning av beslutet