Jakten på den andra svarta lådan fortsätter

Ska ge uppgifter om flygdata, medan arbetet om att bärga kropparna fortsätter.