Yara-fallet startar i hovrätten

Väntas pågå till April, startar idag.