Wallström: Ingen ursäkt från oss

"Handlar om tolkningsföreträde"