Se den fräcka stölden

Den nya trenden bland tjuvarna i USA