Se den våldsamma polisattacken

Se den våldsamma övervakningsfilmen