Fler ADHD-diagnoser för sent födda på året

30% fler ADHD-diagnoser på personer födda oktober-december än personer som är födda på andra delar av året.