Infrastrukturministern om satsningen på järnvägen

I år viker regeringen 620 miljoner kronor till underhållet av järnvägen och därefter ökar satsningarna till 1,24 miljarder årligen mellan 2016 och 2018.