”Men är det här på riktigt?”

Väldigt skicklig cyklist visar upp vad han går för