Svaren läraren inte förväntade sig

En lärare gav sina elever i uppgift att fortsätta skriva på meningen "Jag önskar att min lärare visste...". Hon förväntade sig intressen som svar men fick något helt annat.