Utsläppen minskar - negativa miljöpåverkan ökar

Trots att våra utsläpp av växthusgaser minskar ökar den negativa miljöpåverkan ändå. Mer importerad mat och ökat antal flygresor tros ligga bakom ökningen.