Sex unga mejades ner av bil

"Den kom farande med bredställ"