”Jag var rädd”

Jordbävningen i Nepal påverkar även Indien