Tiden är knapp för räddningsarbetarna

Biträdande enhetschef Christian Di Schiena på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättar för TT att flest personer räddas dygnen direkt efter en jordbävning. Under natten till tisdagen anländer en svensk insats.