Livsfarliga bomber hittade utanför Berlin

Arbetet med att röja krigets dödliga efterbörd har inget slut i sikte. Brittiska och amerikanska flygplan släppte under kriget en och en halv miljon ton bomber över Nazityskland och uppskattningsvis 15% exploderade aldrig.