OECD om svenska skolan

Svenska elevers kunskaper har sämst kunskapsutveckling av samtliga OECD-länder. Nu har rapporten som ska vända trenden överlämnats.