Super trots de ska skydda

Soldaterna som ska skydda civila i Afghanistan festa istället