Därför kan andrepiloten ha ångrat sig

Manöver ska visa på att han kanske försökte ångra sig.