Här faller trädet - rakt på barnen

Barnen leker i parken, när det skräcken plötsligt inträffar.