Universitet bekämpar stress - med valpar

Universitet testar en ny metod för att behandla stressen i plugget. Du kan boka 10 minuterspass med ett rum av valpar.