150 folkvalda har hoppat av SD

30 stolar står tomma ute i kommunerna. "Folk törs inte gå på mötena."