Bombhot mot Uppsala Tingsrätt

Lokalen utryms och gata avstängd.