”Folk har mycket fördomar”

Tv-domarna gillar Bethina – men undrar om programmet verkligen håller