Den sura mormodern som välter internet

Farmor på Hawaii likställs med "Grumpy cat".