Här får butiken en oväntad gäst -ett vildsvin

Förvirringen och förvåningen bland de besökande i gallerian blev stor.