Rättegång mot SL-chefen idag

Åkte fast för snatteri i Hong Kong, kan få böter.